Bouwstenen voor Dierenwelzijn ondersteunt ook de Dierenvoedselbank

8 maart 2018

Ondanks dat de economie weer aantrekt is er nog steeds een groeiende groep mensen die in armoede moet leven. Vaak verwikkeld in een ingewikkeld schuldsaneringstraject, waardoor ze wekelijks slechts een minimum bedrag krijgen voor het levensonderhoud. Deze mensen worden veelal ondersteund door de Voedselbank en Kledingbank.

Veel van deze mensen hebben echter ook huisdieren, vaak al jaren, en deze dieren vervullen een enorme rol in hun dagelijks leven. Je moet er toch niet aan denken dat je je geliefde huisdier(en) moet wegdoen omdat je hun eten niet meer kan betalen? Het is vaak het enige wat de mensen nog hebben en de enige troost en liefde die zij nog ervaren.

Om deze reden zijn wij 4 jaar geleden gestart met Dierenvoedselbank Rijnmond, een non-profitorganisatie die geheel draait op vrijwilligers. Dierenvoedselbank Rijnmond verstrekt gratis dierenvoer aan mensen die hier zelf niet meer in kunnen voorzien en op deze manier kunnen de dieren in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Mensen worden vanuit de officiële hulpverlening bij ons aangemeld nadat hun financiële situatie gecontroleerd is en na goedkeuring krijgen zij om de week een goed gevuld pakket dierenvoer, geheel op maat samengesteld naar de huisdieren die er aanwezig zijn. Deze controle moet om de 6 maanden uitgevoerd worden, ter voorkoming dat mensen die het zelf weer kunnen bekostigen, de ondersteuning zouden kunnen misbruiken.

Ferry van der Kaaij.

Ga voor meer informatie naar okehor.nl