Historie

In 1951 besloten Hugo van Poelgeest en zijn vrouw Vivienne Ruth Spatkova Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn op te richten. Hun huwelijk was kinderloos gebleven en gezien hun betrokkenheid bij het dierenwelzijn – Hugo van Poelgeest was voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren – wilden zij op deze manier zin geven aan het financiële deel van hun nalatenschap.
De stichting is pas na de dood van mevrouw Spatkowa in 1976 operationeel geworden.

In 2015 fuseerde de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn met de Stichting Lemstra waarmee de huidige Van Poelgeest Lemstra Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn ontstond. Naast vernieuwde statuten waarin opgenomen de doelstellingen is in 2015 een reglement opgesteld waarin de organisatiestructuur en de bestuurstaken alsmede het aftreden van de bestuurders wordt beschreven.

In 2015 bedroegen de

inkomsten               192.671
uitkeringen             119.282
kosten                        39.102
resultaat                    34.287

De Stichting staat geregistreerd onder nummer 41166162 in het Stichtingenregister.
De Stichting is niet op winst gericht en staat bij de belastingdienst gerangschikt als Algemeeen Nut Beogende Instelling (ANBI)