Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende zes personen:

mr. D.C. baron van Wassenaer, voorzitter

Drs N. van Leeuwen, vice-voorzitter

Namens InsingerGilissen, Stichtingen en Filantropie,
de heer drs. Adriaan Peijnenburg, penningmeester
Alleen ten aanzien van toegekende bedragen kan met de penningmeester contact worden opgenomen: adriaan.peijnenburg@insingergilissen.nl
Fiscaalnr Bouwstenen 8033.68.112

Mevrouw M.F.W. Aan de Stegge, secretaris

Prof.dr. Tjard de Cock Buning, lid

Mevrouw Dr. Nina Cohen, lid

Daarnaast is mevrouw Dimitra Joannides aangesteld als beleidsmedewerker externe projecten.
Voor verzoeken om een financiƫle bijdrage voor projecten kunt u via de website het digitale formulier invullen.
Voor alle verdere correspondentie en vragen kunt u terecht bij mevrouw Dimitra Joannides.

d.joannides@kpnplanet.nl

Beloningsbeleid: Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Wel
worden vacatiegelden verstrekt en worden de uitvoerende werkzaamheden
marktconform vergoed.

Statuten

De statuten van de Stichting geven de werkingssfeer en de structuur van de Stichting aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel van de Stichting.