ANBI-regeling

De belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn ook van toepassing op de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

· Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
· Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
· Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De Stichting staat open voor het ontvangen van giften en legaten ten behoeve dierenbeschermingprojecten en wil bij voldoende omvang van het toegevoegde vermogen gaarne overleg plegen met de gever over de bestemming van de opbrengsten.